Vés al contingut

Responsabilitat Social Corporativa

El sector del transport i la logística té un gran impacte en el medi ambient a causa de la seva activitat. Per tant, des de Transports Argelich es vol generar un valor afegit a l’empresa a través de la conscienciació de la seva responsabilitat social, mediambiental i laboral.

L’empresa té un gran compromís amb cada client que treballa per tal de garantir la qualitat dels serveis que ofereix. Abans de prendre una decisió es valora prèviament l’impacte que aquestes futures accions poden suposar a la societat, treballadors i medi ambient.

Les línies estratègiques de la responsabilitat social es sostenen sobre diversos eixos que cobreixen totes les necessitats i que s’adapten a la filosofia de l’empresa. Dins de la responsabilitat social que trobem en la nostra empresa hi ha diferents punts.

 

SOCIAL

 • Servir a la societat amb productes útils i en condicions justes.
 • Millorar les possibilitats i oportunitats de la comunitat allí on ens hem establert com a empresa.
 • Donar suport a clubs esportius.
 • Col·laboracions amb els projectes de diferents entitats socials.
 • Compromís amb el manteniment i millora dels vehicles i les instal·lacions.

 

MEDIAMBIENTAL

 • Respectar el medi ambient, evitant en lo possible, qualsevol tipus de contaminació.
 • Fer un seguiment de la gestió dels residus que es generen.
 • Revisar la eficiència energètica de l’empresa.
 • Implicar a tots els treballadors en la bona pràctica de la RSC.
 • Optimització d’energia gràcies a les plaques solars que hi ha instal·lades.
 • Optimització de les rutes dels xofers per estalviar combustible.
 • Vehicles respectuosos amb el medi ambient.
 • Reciclatge dins de l’empresa, tant en el sector de l’emmagatzematge com en el del transport de mercaderies.

 

LABORAL

 • Construcció de la reputació corporativa.
 • Manteniment de la ètica empresarial.
 • Respectar les condicions de treball per afavorir a la seguretat i salut laboral.
 • Assegurar el compliment total de la legislació laboral, política de no discriminació, atenció a la formació dels treballadors, a la comunicació interna i clima laboral de l’empresa.
 • Mantenir la qualitat final del servei que donem als clients com a causa d’accions planificades, sistemes de prevenció, detecció i millora durant l’activitat.
 • Ús de les noves i millors tecnologies que permetin millorar l’eficàcia.